سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد بینش – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
مهرداد آقایی – استادیار مهندسی مواد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

سوپر آلیاژ پایه کبالت MAR-M302 به دلیل استحکام تنش_گسیختگی خیلی بالا و مقاومت به خوردگی عالی در پره های ثابت توربین موتور هواپیما مورد استفاده قرار میگیرد.باتوجه به اینکه در سوپر آلیاژ های پایه کبالت به مرور زمان و در هنگام قرارگیری در دمای بالا واکنش تجزیه کاربیدهای M6C به M23C6صورت میگیرد و از آنجا که این واکنش در سوپر آلیاژهای پایه کبالت فاقد نیکل نظیر MAR-M302 شدیدتر میباشد لذا میتوان گفت که کاربیدهای M23C6 در طی عملیات حرارتی در مرز دانه های رسوب کرده و باعث افزایش خواص مکانیکی بویژه بهبود خواص خزشی میگردد.دراین پژوهش تاثیر عملیات حرارتی برروی ریز ساختاروتغییر فازهای سوپر آلیاژ پایه کبالت MAR-M302 بررسی گردیده است.تصاویر میکروسکپی نمونه های عملیات حرارتی شده نشان دهنده تغییرات در اندازه و شکل کاربیدهای پس از انجام سیکل عملیات حرارتی مناسب بر روی اسن سوپر آلیاژ میباشد.