سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام عباسی – شرکت فولاد مبارکه
مریم کرباسی – دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر عملیات سطحی سخت کردن القایی بر شکست غلتک نورد سرد شرکت فولاد مبارکه پرداخته شده است . در خط نور د سرد، غلتک ها در قالب سیکل های دو پاس (چهار مرحله کاهشضخامت) و سه پاس (شش مرحله کاهش ضخامت ) به کار گرفته می شوند . در خط مذکور تعداد قابل توجهی از غلتک ها در عمر نسبتاَ کوتاهی دچار شکست می شدند در این تحقیق، غلتکی تحت بررسی قرار گرفت که شدت وقوع پدیده تخریب و شکست در آن بسیار بالا بوده است . نمونه های تهیه شده پس از ارزیابی ماکروسکوپی سطوح شکست، تحت بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) و آزمایش سختی سنجی قرار گرفتند . نتایج به دست آمده نشان داد که عدم همگن بودن ساختار حاصل از عملیات سخت کردن سطحی القایی، برخی مناطق پوسته سخت شده را نسبت به پدیده های جدایش، خستگی وخراشیدگی سایشی، مستعد ساخته و عملکرد پدیده های مذکور در مناطق مختلف موجب تخریب شدید غلتک شده است.