سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه مهندسی مواد و متالورژی – دانشکده مهندسی – د
شهریار شرفی – استادیار بخشمتالورژی – گروه مهندسی مواد و متالورژی – دانشکده مهندسی – د
محمدرضا سرحدی – پژوهشگر تحقیق و توسعه – مجتمع مسسرچشمه
عباس صفرزاده – سرپرستواحد ریورب – مجتمع مسسرچشمه

چکیده:

در سالهای اخیر خانواده جدیدی از فولادها به نام فولادهای میکروآلیاژ تولید شدهاند، که در ساده ترین شکل دارای ساختار فریتی و پرلیتی و ترکیبی شبیه فولادهای کم کربن دارند. مهمترین مزیتهای این نوع فولادها، خواصمکانیکی بالا، قابلیت جوشکاری مناسب و قیمت پایین آنها میباشد. بسته به نوع فرآیند، فولادهای میکروآلیاژ به دو دسته، کار شده و ریخته شده تقسیم میشوند. خواصبرتر این فولادها در نوع کارشده از طریق عملیات ترمومکانیکی ولی در نوع ریخته شده، فقط از طریق عملیات حرارتی امکان پذیر میباشد. عملیات حرارتی این نوع فولادها به طور معمول شامل سه مرحله همگن کردن، آستنیته کردن و متعاقب آن کوئنچ یا نرماله و در نهایت تمپر در زیر دمای بحرانی میباشد. در این پژوهش، عملیات حرارتی نرماله و تمپر با زمانها و دماهای مختلف بر روی دو نوع از این فولادهای میکروآلیاژ ریختگی انجام شد. سپسبا انجام آزمایشات سختی سنجی، ضربه و کشش، تاثیر عملیات حرارتی نرماله و تمپر بر خواص مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که با انجام عملیات نرماله و تمپر میتوان به ترکیببهینهای از استحکام و چقرمگی دستیافت.