سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود حاجی صفری هامانه – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مسعود مصلایی پور یزدی – عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه سزد

چکیده:

در این مقاله تاثیر عملیات حرارتی T6 و کسر حجمی ذرات SiC بر خواص استحکامی رفتار سایشی و شکست کامپوزیتهای Al/SiCp مورد بررسی قرار گرفته است نتایج نشان می دهند که در حالت بعد از ریخته گری و عملیات حرارتی با افزایش کسر حجمی ذرات، نرخ سایش، سفتی و استحکام تسلیم (YS) افزایش و استحکام نهایی (UTS) و درصد ازدیاد طول کاهش می یابد و نمونه هایی که عملیات حرارتی T6 روی آنها انجام شده دارای سختی، استحکام تسلیم (YS) و استحکام نهایی (UTS) بیشتر و نرخ سایش و درصد ازدیاد طول کمتری نسبت به حالت بعد از ریخته گری می باشند. همچنین مطالعات میکروسکوپی مشخص نمود که مکانیزم شکست در مورد این کامپوزیتها گسستگی فصل مشترک بین ذرات و زمینه بوده است.