سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید هامان هدایت مفیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمود علی اف خضرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله امکان بهتر کردن رفتار تریبولوژیکی فولاد کربنی ساده توسط یک عملیات دو مرحله ای مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله اول، فرایند آبکاری کروم بر روی فولاد کربنی ساده انجام شد و در قدم بعدی فرایند نیتروکربوراسیون الکترولیتی پلاسمایی پالسی بر روی نمونه انجام گرفت. در این تست نمونه ها در یک محلول آبی اوره، به عنوان الکترولیت، قرار گرفتند و به یک منبع پالسی با ولتاژ منفی به بزرگی ۳۵۰V متصل شدند. زمان عملیات بین ۲۱-۷ دقیقه و فرکانس مورد استفاده ۱۰ KHz بود. رفتار تریبولوژیکی پوشش توسط تست سایش و میکروسختی تحت بررسی قرار گرفت. رفتار الکتروشیمیایی و مقاومت در برابر خوردگی نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات الکتروشیمیایی و خوردگی نمونه ها در محلول ۳/۵% کلرور سدیم خالص توسط پلاریزاسیون پتانسیودینامیک (PDS) انجام شد. در این بررسی مشخص شد که مقاومت به خوردگی و سایش در این فرایند بستگی زیادی به زمان عملیات در مرحله دوم دارد. پوشش به وجود آمده در اثر انجام این عملیات دوگانه، توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند.