سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا نبی بید هندی – استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
دریا بیگی زند – کارشاس ارشد مهندسی عمران – محیط زیست

چکیده:

آلودگی هوا مهمترین مشکل زیست محیطی شهر تهران می باشد. انتشارات خروجی از اگزوز خودروهای شخصی بنزین سوز مهمترین عامل این آلودگی می باشند. یکی از عوامل افزایش انتشار آلاینده ها از موتورهای بنزینی ایجاد رسوب روی سطوح اجزاء موتور است. سازمان حفاظت محیط زیست کشور در راستای اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران اقدام به انجام عملیات رسوبزدایی از تعداد زیادی از خوردوهای سواری در تهران کرد. این تحقیق به بررسی تاثیر عملیات رسوبزدایی از خودروها بر تغییرغلظت آلاینده های CO و HC خروجی از خودروهای پیکان و پراید پرداخته است. در این تحقیق غلظت CO و HC خروجی از ۳۰۴ دستگاه خودروی سواری پیکان و ۲۰۱ دستگاه خودروی سواری پراید، قبل و بعد از انجام رسوبزدایی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که عملیات رسوبزدایی از خودروهای سواری در حال تردد است و در شهر تهران توانسته است میزان انتشار CO خروجی از پیکان و پراید را حدود یک سوم و میزان انتشار HC خروجی از پیکان و پراید را حدود یک ششم در شرایط بی بار و دور آرام کاهش دهد.