سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید خرسند – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
محمدمحسن قمبری – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از قطعات متالورژی پودر درصنعت خودروسازی به لحاظ خواص ویژه و مقرون به صرفه بودن آن رو به افزایش است به لحاظ استفاده از این قطعات درشرایط سایشی مقاومت سایشی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است بدین منظور فرایندهای نیتروژن دهی و کربن دهی به منظور افزایش سختی و بهبود مقاومت سایشی برروی این نوع قطعات انجام میگیرد درتحقیق حاضر قطعات فولادی متالورژی پودر از جنس Ultrapac LE دردو چگالی تحت عملیات سطحی کربن دهی و نیتروژن دهی درحمام نمک مذاب سیاناتی قرارگرفتند. به منظور ارزیابی رفتار سایشی آزمایش pin-on-disc و سختی سنجی برروی قطعات انجام شد. همچنین بهمنظور ارزیابی توزیع تخلخلهای سطحی و ضخامت لایه سفید در نیتروژن دهی تصاویر متالورگرافی از قطعات و به منظور بررس یمکانیزم سایش و آنالیز از سطوح سایشی از سطح سایشی قطعات تصاویر sem و آنالیز EDX گرفته شد.