سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی شکوه فر – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شهرام احمدی – کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشیار
ارش رضایی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر عملیات همگن سازی برساختار الیاژ های Al-Cu-Li-Zr بررسی شده است سه الیاژ الومینیوم – مس – زیرکنیم با مقادیر یک و دو و سه درصد لیتیم در زمانهای ۳ ، ۲۴ ، ۵۰ و ۱۰۰ ساعت دردمای ۵۰۰ درجه همگن سازی شده اند بررسیهای ساختاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM و انالیز نقطه ای فازها EDS نشان میدهد که در زمانهای همگن سازی بالاتر جدایش عناصر به خصوص مس در مرزهای دانه کاهش یافته و تعداد رسوبات در داخل دانه ها افزایش می یابد در حقیقت با انجام عملیات همگن سازی فرایند رسوبزدایی در نمونه ها رخ داده و تعداد رسوبات ریز پراکنده در داخل دانه ها افزایش می یابد. همگن سازی نمونه حاوی سه درصد لیتیم دردمای ۵۰۰ درجه به مدت ۵۰ و ۱۰۰ ساعت سبب اکسیداسیون شدید نمونه شده است در حالیکه برای نمونه های حاوی یک و دو درصد لیتیم عملیات همگن سازی در زمان بالا انجام پذیر است.