سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا توکلی زاده – استادیار گروه عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا صاحبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
صابر صبوریان – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی گلچین – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

از ویژگیهای بتن افزایش تدریجی مقاومت فشاری آن بعد از ساخت است. یکی از عواملی که برسرعت افزایش مقاومت فشاری بتن اثر دارد، شرایط محیط بتن (رطوبت،دما، فشار) می باشد. برای عمل آوری بتن تحت فشار، رطوبت و دمای مشخص از دستگاه اتوکلاو استفاده می شود. در این پژوهش به بررسی چگونگی عمل آوری بتن توسط اتوکلاو، تحت سه روند اعمال حرارت و فشار متفاوت برروی بتنهایی با چهارنوع طرح اختلاط مختلف پرداخته شده است. پس از مقایسه حالات مختلف تاثیر پارامترهایی چون عیار و نوع سیمان در عمل آوری بتن مورد بررسی قرار می گیرد همچنین در پایان با مقایسه سه روند اعمال حرارت و فشار، مناسبترین رژیم عمل آوری مشخص می گردد.