سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهره ور – کارشناس ارشد تحقیقات شرکت زراعی دشت ناز
حمیدرضا مسلمی کبریا – کارشناس تحقیقات شرکت زراعی دشت ناز
محمدعلی بهمنیار – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده:

اطلاع از وضعیت عناصر غذایی خاک بعنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و برنامه ریزی های اقتصادی سرلوحه برنامه های بین المللی و منطقه ای است(۱). عدم مصرف متعادل و بهینه کردن، استفاده از ارقام پر محصول، عدم انجام تناوب زراعی، آبشویی ،فرسایش و … همه موجب کاهش ذخیره عناصر غذایی از جمله عناصر ریز مغذی در خاک شده اند. مصرف صحیح و متناسب انواع کود مهمترین و اساسی ترین راه حفظ و اصلاح شرایط حاصلخیزی خاک و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی می باشد (۲). در این میان نقش عناصر غذایی کم مصرف غیر قابل انکار می باشد (۱). کمبود عناصر غذایی کم مصرف در گیاهان و محصولات کشاورزی گسترش جهانی دارد (۲). گزارش های فائو از بیش از ۳۰ کشور مورد مطالعه در جهان حاکیست که بیش از ۳۰ درصد از خاک ها مبتلا به کمیود یک یا چند عنصر کم مصرف هستند (۶). مصرف روی و اهن به ترتیب موجب افزایش ۵۵۰ و ۴۵۰ کیلوگرم ذرت دانه ای در هکتار گردیده است (۷). همچنین مصرف روی موجب افزایش تولید ذرت، افزایش غلظت و افزایش جذب روی در آن می گردد (۷). ضمنا مصرف توام آهن و روی سبب افزایش ۲۴ درصدی عملکرد ذرت گردید (۱). هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر تغذیه متعادل عناصر غذایی آهن، روی، منیزیم و پتاسیم بر عملکرد وبرخی از اجزاء عملکرد می باشد.