سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عفت الزمان منتظری – مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
فرخ غنی شایسته – مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
حسین فجری – مرکز تحقیقات توتون ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی تغییر وضعیت عناصر غذایی ناشی از اعمال مدیریت های مختلف کود پاشی در طول زمان و بررسی روند تغییرات عملکرد محصول در نهایت بررسی چگونگی پایداری تولید در رابطه با ترکیب کشت در تناوب زراعی غالب منطقه این طرح با ۱۴ تیمار و ۳ تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی از پاییز سال ۷۵ با کشت گندم رقم زرین به مورد اجزا گذاشته شد.