سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی جوانبخت – وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی، مرکز تحقیقات مهندسی فارس،
محمدحسین شریعت – استاد بخش مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز.
مهدی کرمکش – وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی، مرکز تحقیقات مهندسی فارس.

چکیده:

در تحقیق حاضر تأثیر عناصر ناخالصی آلومینیم، کادمیم و آهن بطور مجزا و همزمان بر مورفولوژی وترکیب شیمیایی رسوب کاتدی روی حاصل از تصفیه الکتریکی روی مورد بررسی قرار گرفته است. سلول الکترولیز شامل آند روی ناخالص با ناخالصیهای کنترل شده، کاتد روی خالص و محلول الکترولیز سولفات روی اسیدی با ترکیب۵۵g/l یون روی و ۱۵۰g/l اسید سولفوریک بوده است چ استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که آلومینیم تأثیری بر مورفولوژی و ترکیب شیمیایی رسوب چگالی جریان بکاررفته ۵۰mA/cm2 و دمای محلول ۳۵درجه سانتی گراد بوده است برای تعیین ساختار سطحی رسوب از میکروسکوپ الکترونی SEM و برای تعیین ترکیب شیمیایی رسوب از روش جذب اتمی AA استفاده شده است نتایج نشان میدهد که الومینیم تاثیری برمورفولوژی و ترکیب شیمیایی رسوب ندارد. این درحالی است که کادمیم نه تنها خلوص رسوب را پایین میآورد بلکه باعث ریز شدن دانه ها نیز میگردد. آهن نیز علاوه بر اینکه خلوص رسوب را پایین میآورد باعث تغییراتی در ساختار سطحی رسوب میشود. در نهایت اثر همزمان عناصر آلومینیم، کادمیم و آهن باعث تغییرات زیادی در ساختار سطحی رسوب شده، خلوص رسوب را به مقدار زیادی پائین میآورد.