سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل داودی –
نگار اعزازی –
محمد رضا خجسته –

چکیده:

سایه روشن پدیده ای است که همواره در طبیعت وجود داشته است و اگر به دقت در مخلوقات آفریدگار جستجو کنیم ، متوجه می شویم که در ذات برخی از آن ها سایه روشن زیبایی بکار رفته است . ایجاد سایه روشن بر روی اشیاء و اجسام از طریق روشنایی و تاریکی ها ایجاد می گردد که توسط منبع نوری بوجود آمده است. حال اگر بخواهیم سایه روشن را بدون استفاده از خاصیت منبع نور ایجاد کنیم، راه های گوناگونی وجود دارد.مثل : نقاشی ، طراحی پارچه و … ، توسط اعمال تغییرات در فاکتورهای اصلی در پارچه ، می توان سایه روشن زیبایی ایجاد کرد. از مهمترین عوامل موثر بر سایه روشن می توانیم به موارد ذیل اشاره کنیم : ۱- اعمال بافت ۲- طراحی ۳- تلفیق طراحی و بافت زیباترین و تکنیکی ترین راه ایجاد سایه روشن استفاده از تلفیق تکنیک بافت و طراحی می باشد که علاوه بر دقت در نوع طراحی می توان با استفاده از بافت های یک سیستم تار و یک سیستم پود در پارچه سایه روشن ایجاد کرد. از مطلب فوق این استنباط بدست می آید که با کمترین تجهیزات چه از نظر تکنیکی و چه از لحاظ مواد اولیه، می توان توسط طراحی و بافت در پارچه،سایه روشن زیبایی را ایجاد نمود.