سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید حمزه سید ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مسعود امامی – دانشیار دانشگاه تهران
محمدرضا حبیبی پارسا – دانشیار دانشگاه تهران
حمیدرضا لشگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق با بهره گیری از درصدهای مختلف آمیژان های Al-5Ti-1B وAl-5Zr، اندازه دانه، DAS و مورفولوژی دانه آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش درصد این مواد جوانه زا اندازه دانه تا مقدار معینی کاهش یافته ولی تاثیر تیتانیم در کاهش اندازه دانه چشمگیر است. نتایج بدست آمده همچنین نشان داد که اندازه فاصله بازوهای دندریتی ثانویه تغییرات محسوسی نداشتند ولی مورفولوژی دانه ها دستخوش دگرگونی شده که بیشتر با افزایش تیتانیم این امر صورت می گیرد.