سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحمزه سیدابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مسعود امامی – دانشیار دانشگاه تهران
محمد حبیبی پارسا – دانشیار دانشگاه تهران
حمیدرضا لشگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق با بهره گیری از درصدهای مختلف آمیژان های Al-5Zr و Al-5Ti-1B اندازه دانه، DAS و مورفولوژی دانه آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش درصد این مواد جوانه زا اندازه دانه تا مقدار معینی کاهش یافته ولی تاثیر تیتانیم در کاهش اندازه دانه چشمگیر است. نتایج بدست آمده همچنین نشان داد که اندازه فاصله بازو های دندریتی ثانویه تغییراتمحسوسی نداشتند ولی مورفولوژی دانه ها دستخوش دگرگونی شده که بیشتر با افزایش تیتانیم این امر صورت می گیرد