سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرانک ناظمی – کارشناسی ارشد دانشکده مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین – دانشیار دانشکده مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید خرسند – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – مرکز تحقیقات مواد شرکت س

چکیده:

متالورژی پودر به لحاظ جذابیت هایی همچون کاهش وزن، تلرانس های ابعادی، افزایش کیفیت، ملاحظات زیست محیطی و صرفه جویی در هزینه تولید برخی از قطعات از جایگاه ویژه ای در صنایع مختلف بخصوص خودروسازی برخوردار می باشد . در این فرآیند، قطعه خام بعد از عملیات فشردن هرچند دارای وزن مخصوص بالایی است ولی عملاً استحکام لازم پس از عملیات تفجوشی حاصل می شود . در این راستا تأثیر افزایش درصد نیکل بر پودر افشانشی پایه آهنی WPL200 که محتوی مولیبدن و مس پیش دیفوزیونی نیز می باشد، در دو دمای تفجوشی ١١٢٠ °C و ١٢٥٠°C مورد بررسیقرار گرفته است . کلیه نمونه ها با توجه به نیروی فشردن معین دارای چگالی ٦/٨٥ ±٠/٥g / cm 3 می باشند . نمونه های دمبلی استاندارد تست کشش بر حسب تغییر دمای تفجوشی، تحت آزمایش های مکانیکی، کشش، سختی قرار گرفته و تأثیر تغییر پارامترهای تولید بر خواص مکانیکی مذکور با توجه به تغییرات ریزساختاری اعم از ایجاد فازهای خاص، تغییر در میزان همگنی ریزساختار و دگرگونی در مشخصه های تخلخلی نظیر میزان کرویت آنها تعیین و تحلیل گردیده است