سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود پدرام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی-سازه ، دانشگاه صنعتی امیرکب
منوچهر فدوی اردستانی – استادیار دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی رضا پدرام – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریز

چکیده:

این مقاله در ادامه مطالعات عددی صورت گرفته بر مدل های منتخب کمیته استحکام نهایی issc2003 ارائه می شود.هدف اصلی از مطالعات صورت گرفته، حساسیت سنجی استحکام نهایی و ظرفیت باربری پانل های تقویت شده آلومینیومی نسبت به عیوب اولیه میباشد.برای این منظور پانل سه دهانه معرفی شده توسط این کمیته انتخاب شد و عیوب اولیه هندسی معرفی شده در مطالعات کمیته سازه کشتی ۱ برآن مدل شده است.مدل های ساخته شده تحت فشار درون صفحه ای طولی مورد بررسی قرار گرفته اند.برای تحلیل غیرخطی الاستیک -پلاستیک،از کد اجزا محدود ANSYS استفاده شده است .ماده انتخاب شده برای این مطالعه آلیاژ آلومینیوم AA6082-T6 LD میباشد. چند روش مونتاژ مورد برررسی قرارگرفته است تا تاثیر روش مونتاژ با تاثیر عیوب اولیه مقایسه شود .مقایسه نتایج با نتایج مطالعات موجودحاکی از تاثیر به سزای عیوب اولیه بر استحکام نهایی مدل ها می باشد به گونه ای که تاثیر آنها بر استحکام نهایی از تاثیر روش مونتاژ بیشتر است.