سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی عمران
حامدحسین نظری منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

در این تحقیق دوام بتن‌های حاوی سرباره و پودر سنگ آهک، در محیط‌های سولفات منیزیم ۵ درصد، سولفات منیزیم ۱۰ درصد، سولفات منیزیم اشباع (۷/۱۴ درصد) و آب خالص مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین تأثیر عامل غلظت یون سولفات منیزیم در نسبت‌های مختلف آب، پودر سنگ آهک و سرباره به مواد سیمانی به همراه پارامتر زمان، در کاهش وزن و مقاومت فشاری بررسی شد. بدین منظور ۲۷ طرح اختلاط، شامل بتن‌های حاوی ۰، ۱۵ و ۳۰ درصد پودر سنگ آهک جایگزین سیمان در۳ حالت بدون سرباره، ۱۰ درصد سرباره جایگزین سیمان و ۲۰ درصد سرباره جایگزین سیمان در نظر گرفته شد. برای ساخت این بتن‌ها از سه نسبت آب به سیمان ۳/.، ۴/. و ۵/. استفاده گردید. نتایج این تحقیق که با انجام آزمایش‌ بر روی ۳۲۴ نمونة ۷۰×۷۰×۷۰ میلیمتری در ۲ زمان ۷۰ و۱۴۰ روزه انجام شد، نشان داد که با افزایش غلظت یون سولفات بر میزان تغییر وزن نمونه‌ها افزوده می‌شود اما از نظر کاهش مقاومت، با کاهش غلظت یون سولفات بر میزان کاهش مقاومت افزوده می‌شود. همچنین استفاده از ۱۰% سرباره و ۱۵% پودر سنگ آهک سبب افزایش داوم بتن‌ها می‌شود