سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسین مجلس آرا – آزمایشگاه فوتونیک ، گروه فیزیک ، دانشگاه تربیت معلم ، تهران
رهرا جوادی – آزمایشگاه فوتونیک ، گروه فیزیک ، دانشگاه تربیت معلم ، تهران
زهرا دهقانی – دانشکده فیزیک دانشگاه تربیت مدرس تهران
بابک ژاله – دانشکده فیزیک ، دانشگاه ابوعلی سینا ، همدان

چکیده:

رفتارغیرخطی نوری نانوکامپوزیت TiO2/PS درسه درصد وزنی مختلف TiO2 درداخل نانوکامپوزیت مورد بررسی قرارگرفته است اندازه گیری ها تحت تابش لیزرHe:Ne با طول موج ۶۲۳/۸ نانومتر وبیشینه توان خروجی ۵۰ میلی وات صورت گرفته است علامت مثبت ضریب شکست غیرخطی دلیل بروجود خود همگرایی درنمونه هاست درهمه آزمایشها ضریب شکست غیر خطی n2 ازمرتبه ۱۰-۸ cm2 / W می باشد ضریب جذب غیرخطی نیزازمرتبه ۱۰-۳ cm /W می باشد نتایج به دست آمده حاکی ازقابلیتهای نوری بالای این نمونه هاست ونتایج نشان می دهد که ضرایب غیرخطی با افزایش درصد وزن TiO2 درداخل نانوکامپوزیت افزایش می یابد .