سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا روستایی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک (پژوهشکده زیرسطحی)

چکیده:

در این تحقیق ابتدا به بررسی ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای پرداخته شده و سپس تاثیر هر یک از عوامل فشار خارجی وسیال پیرامون بر روی فرکانس طبیعی پوسته بیان می شود، آنگاه یک مدل را توسط نرم افزار ANSYS تحلیل کرده و نتایج حاصل را با نتایج عملی مقایسه می کنیم، سرانجام پس از اطمینان از نتایج حاصل، بدنه فشار یک زیر دریایی به عنوان کاری متفاوت تحلیل شده است. فرکانسهای طبیعی شکل مودها بدست آمده و بعضی از آنها در پایان مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.