سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اعظم اسحاقی – گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد جهرم
سید علی سید باقری – تحقیقات هیدرومتالوژی، امور تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه
احمدرضا شاهوردی – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد کارگر – گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

تأثیر متقابل باکتریهای اتوتروف موجود در هیپ اکسیدی معدن مس سرچشمه و مواد آلی به کار رفته در واحد استخراج با حلال مس، مورد بررسی قرار گرفته است. در فرآبند هیپ لیجینگ کانیهای اکسیدی مس، از اسید سولفوریک برای انحلال مس موجود استفاده می شود. در این بین، باکتریهایی نیز به طور طبیعی وجود دارند که مس موجود در کانیهای سولفیدی را آزاد می کنند. در این تحقیق مشخص شد که این باکتریها به بیش از۴/۹۱ ضربدر ۱۰ به توان ۸ افزایش می یابد. تشکیل این لایه سبب طولانی شدن زمان جدایش فازهای آلی و آبی می گردد. همچنین در محلول برگشتی به هیپ، مقداری فاز آلی نیز وجود دارد که، اثر ضد باکتری دارد. نتایج نشان داد که مقدار ۱۰۰ ppm ماده آلی برگشتی به هیپ، سبب افزایش زمان شروع فعالیت باکتریها گردید. بنابراین پیشنهاد می گردد تا از ورود سایر ناخالصیها که سبب تشدید در تشکیل کراد می گردد و همچنین مواد آلی به محلول برگشتی به هیپ جلوگیری به عمل آید.