سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمود شریعت – استاد بازنشسته دانشگاه تهران ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
نعمت اله جعفر زاده حقیقی فرد – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، مدیر گروه مهندسی
مهران افخمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نرگس قاضی زاده – کارشناس ارشد علوم محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

رودخانه تمبی یکی از رودخانه های جاری در شهرستان مسجد سلیمان در محدوده جغرافیایی ۴۸ درجه و ۵۵ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۵۳ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و بین ۳۱ درجه و ۴۲ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۳۷ دقیقه عرض شمالی از خط استوا ، در حاشیه شرقی استان خوزستان است. دبی میانگین این رودخانه ۵ متر مکعب بر ثانیه و آورد سالانه آن ۱۵۷ میلیون متر مکعب است. این رودخانه در عبور از حاشیه جنوب غربی شهر مسجد سلیمان پذیرنده فاضلاب شهری مسجد سلیمان و پساب کشتارگاه سنتی دام این شهر و روستاهای اطراف است. که بدون تصفیه به رودخانه تخلیه می شوند . جهت مطالعه اثرات کیفی ناشی از ورود فاضلاب بر کیفیت رودخانه ، ایستگاه های مختلف نمونه برداری در مسیر رودخانه تمبی قبل و بعد از ریزش فاضلاب شهری به رودخانه تعیین و نمونه های مورد نظر طی مهر ماه سال ۱۳۸۲ تا تیر ماه ۱۳۸۳ بصورت ماهانه برداشت شد و طبق روشهای استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت . نتایج حاصل نشان داد که ، از لحاظ نظام ظبقه بندی شاخص کیفیت آب ، بالادست رودخانه تمبی ( قبل از ریزش فاضلاب ) در گروه ۴ قرار دارد ، ولی در پایین دست رودخانه پس از تلاقی با فاضلاب شهر مسجد سلیمان در گروه ۵ یعنی ( آلودگی بسیار خطر ناک ) قرار گرفته است. همجنین بر اساس متوسط شاخص کیفیت سالانه ، رودخانه تمبی قبل از ورود فاضلاب در رده متوسط قرار دارد ، ولی بعد از ریزش فاضلاب به رده بد تنزل می یابد.