سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه ساسانی – فازغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان گرایش آبیاری و زهکشی
حسین افضلی مهر – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده کشاورزی
منوچهر حیدرپور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده کشاورزی

چکیده:

شناخت مکانیزم قوس دار شدن رودخانه ها و پیش بینی تغییران آن و مطالعه رفتار جریان در طول قوس های طبیعی رودخانه ها برای بررسی اثر مئاندر در تخریب سواحل و تعیین موقعیت تاسیسات مهم مجاور رودخانه ها و شناخت اثر مئاندر بر ظرفیت هیدرولیکی و سازه های هیدرولیکی پایین دست موثر است. ارتباط نزدیکی بین جریان رودخانه و شکل ظاهری آن ( شکل رودخانه در پلان) و فرآیندهای حاکم در رودخانه ها وجود دارد. یکی از فاکتورهای موثر بر تغییراتپلان رودخانه ها، تنش برشی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مشخصات هندسی و هیدرودینامیکی چندین قوس از یک رودخانه درشت دانه، ارتباط فاکتور تنش برشی با مشخصه های قوس بررسی شده و همچنین چگونگی روند تغییرات نقطه حداکثر تنش در طول بازه های مختلف قوس دار مورد تحلیل قرار گرفته است.