سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد طولمی نژاد – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
علی کریمی طاهری – استاد دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین عربی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد شاهمیری – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اکستروژن در کانالهای زاویه دار همسان (ECAE) در زمره روشهای تولید مواد با دانه بندی بسیار ریز در حد چند صد نانو متر محسوب می شود. در تحقیق کامپوزیتهای لایه ای آلومینیم-مس-آلومینیم با ضخامتهای مختلف لایه میانی طی هشت پاس مطابق مسیر Bc تحت فرآیند ECAE قرار گرفته و سپس با استفاده از آزمونهای کشش، متالوگرافی بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی، عبوری و نوری، آنالیز پراش اشعه ایکس و گرماسنجی روبشی تفاضلی، خواص مکانیکی و ریزساختاری محصول بدست آمده بررسی شده است. نتایج آزمایشها نشان دهنده آن است که تنش تسلیم لایه میانی در اثر چهار مرحله از فرآیند ECAE تا شش برابر افزایش یافته و سپس در اثر مراحل بیشتر، کاهش می یابد. همچنین با افزایش ضخامت لایه روکش (لایه آلومینیمی) می توان به ساختار ریز دانه هم محور حدود ۱۰۰ نانو دست یافت. این اندازه دانه از اندازه دانه یک بیلت مسی ECAE شده، در حدود ۵۳ درصد ریزتر می باشد. ریزدانگی بیشتر لایه مس موجود در کامپوزیت به توسعه یک نوع بافت کریستالی و واکنش نابجاییها، افزایش و از بین رفتن آنها در طی مراحل ECAE نسبت داده شد.