سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مراتیان – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید حسینی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد شایان – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق تاثیر فرایند اکستروژن قائم ECAE برخواص مکانیکی و بافت آلومینیم خالص تجاری بررسی شد. به همین منظور قالبی با زاویه ٩٠ درجه بین دوکانال و کمان ٢٠ درجه در قسمت پایین محل اتصال دو کانال طراحی وساخته شد. فرایند اکستروژن قائم به روش Bc و با عبور های ۳ ، ۴ و ۶ بار انجام شد. نمونه های مختلف تحت آزمون های کشش، سختی و آنالیز OIM قرار گرفت. نتایج حاکی از افزایش استحکام و سختی نمونه ها با افزایش تعداد عبور بود.همچنین آنالیزOIM نشان داد که اندازه دانه ها پس از ۴ عبور، به حدود یک میکرون کاهش یافت.