سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل بی آزار – کارشناس ارشد مواد و متالورژی دانشکده مواد، گروه بیومواد، دانشگاه علم
علی بیت اللهی – دانشیار دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت
محمد حسینعلی پور – استایار دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت
مهدی رضایت – دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

چکیده:

کاهش سایز ذرات خصوصیات جدیدی را به مواد می دهد با بکارگیری روش فعال سازی مکانیکی و آسیاب خشک داروی استامینوفن موردکوبش قرار گرفته شد. نمونه های کوبش یافه در زمانهای صفر، ۱۵، ۳۰، ۵۵ و ۶۰ ساعت مورد ارزیابی و بررسی با دستگاه های IR, XRD, AFM, ICP قرار گرفتند. نتایج حاصل از پیکهای XRD , IR تغییر نیافتن ساختار دارو را بر اثر کوبش مکانیکی نشان می دهد. با بهره گیری از پهنای پیک نصف ارتقاع حاصل از XRD و معادله شرر اندازه کریستالیتها برای نمونه های کوبش یافته بدست امد. تصاویر AFM هم بیانگر درستی نتایج حاصل از معادله شرر است. بر مبنایتصاویر AFM بیشترین کاهش سایز را برای نمونه کوبش یافته در مدت زمان ۳۰ ساعت و نسبت ۴ برابر کاهش سایز ازحالت اولیه دارو با اندازه کریستالیتهای ۹۶ نانومتر به ۲۴ نانومتر و همچنین توزیع یکنواختی از اندازه کریستالیتها در زمان کوبش ۳۰ ساعت بدست آمد. با آنالیز ICP ناخالصی در پودر بر اثر کوبش و جدایش ذرات کاربید تنگستن حاصل از برخورد گلوله ها و محفظه برای نمونه با بیشترین کاهش سایز (۳۰ ساعت) به مقدار ۰٫۰۰۰۱ g/g بدست آمد.