سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدرضا علمی حسینی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین عربی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
حکمت رضوی زاده – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فولادهای ماریجینگ گروهی از فولادها هستند که دارای استحکام و چقرمگی شکست بالایی می باشند در این تحقیق با انجام فرایند ذوب مجدد قوسی تحت خلاء VAR)بر روی سه فولاد ماریجینگحاوی مقادیر۱ ،۱/۵ و ۲ درصد وزنی تیتانیم که در ابتدا به روش ذوب القایی تحت گاز آ رگون تولید شده بودند مشاهده شد که به طور میانگین علاوه بر کاهش اتم های گازی (تا میزان ۴۰ %) و اصلاح آخال ها (به اندازه ۳۰ %)، بر میزان داکتیلیته و مقاومت به ضربه این سه فولاد در حدود ۴۰ % افزوده شده استهمچنین در این تحقیق فرایندVARبر روی دو فولاد ماریجینگ حاوی مقادیر ۰/۶۵ و ۱ درصد وزنی تیتانیم که در ابتدا به روش ذوب القایی تحت خلاءVIM)تولید شده بودند انجام شد . این فرایند باعث شد علاوه بر کاهش اتم های گازی (تا میزان ۱۲ %)، بر میزان داکتیلیته به اندازه ۳۰ % و بر مقدار مقاومت به ضربه فولاد در حدود ۴۷ % افزوده شود