سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین رضایی دولت آبادی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
باقر عسگرنژاد نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( گرایش مالی) دانشگاه اصفهان
سیدیاسین توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( گرایش مالی) دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف این تحقیق معرفی مدل تاثیر واسطه ای فرهنگ سازمانی در ارتباط بین مدیریت دانش و منافع سازمانی و نیز بررسی ارتباط مثبت بین مدیریت دانش و منافع سازمانی است این موضوع با مسائل استراتژیک سازمان مانند اشتراک دانش و ایجاد ظرفیتهایی جدید برای اقدام از طریق فرایند یادگیری است فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش شناخته شده است و منبع اصلی مزیت رقابتی برای سازمان محسوب می شود تا بتواند بدین طریق به اهداف خود دست یابد. جدیدترین تحولا ساسی در کسب و کار نشان میدهد که مدیران می بایست به جای ذخیره کردن دانش به تشریک مساعی و اشتراک اطلاعات بپردازند الگویی که به سمت مدیریت دانش تغییر جهت داده است تلاش بسیاری از سازمان ها را به سمتی هدایت کرده است هک برای رسیدن به اهداف خود به مدیریت دانش به عنوان مزیتی رقابتی روی آورند. معمولا برای اندازه گیری فرهنگ سازمانی از ابزار ازیابی فرهنگ سازمانی کامرون و کووین (۱۹۹۹) استفاده می شود که چهارنوع فرهنگ سازمانی را اندازه گیری می کند ( قبیله ای ، ادهوکراسی، بازار و سلسله مراتبی) و برای اندازه گیری مدیریت دانش نیز از ابزار ارزیابی مدیریت دانش لاوسون (۲۰۰۲) استفاده می شود که شش بعد از مدیریت دانش ( ایجاد، کسب، سازماندهی، ذخیره سازی، انتشار و بکارگیری دانش) و منافع سازمانی ( رشد، نوآوری و مزیت رقابتی ) را می سنجد