سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرتضی یاری – استادیار ، دانشگاه محقق اردبیلی
حامد منصف – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در مطالعه حاضر سیکل برایتون یک توربین گازی با خنک کننده میانی برای کمپرسور و بازیاب برای توربین توسط روابط ریاضی حاکم، مدلسازی و تاثیر فشار خنک کننده و بازیاب بر بازده سیکل بررسی شده است. نتایج نشان میدهد بر خلاف تصور، بازده ماکزیمم در فشار میانی بدست نمی آید و می توان با استفاده از کمپرسوها و توربین هایی با نسبت تراکم و انبساط تراکم و انبساط خاص بازده را افزایش داد.