سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مختارزاده سلماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
محمد پرنیانپور – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل شیرازی – استاد دانشگاه اکول – پلی تکنیک کانادا
فرهمند عدل – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدل المان محدود سه بعدی از ستون فقرات و عضلات اطراف آن به همراه محفظه داخل شکمی در محیط نرم افزاری Ansys 8 توسعه یافت. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متقابل فشار داخل شکمی به همراه عضلات اطراف آن بر روی تعادل و پایداری ستون فقرات می باشد. نتایج نشان میدهد که با افزایش فعالیت عضلاتی ، فشار داخلشکمی بالا رفته و پایداری ستون فقرات بیشترمیگردد. بهترین جهت گیری عضلاتی برای افزایش فشار داخل شکمی تحت بار خارجی معین و کاهش بار فشاری ستون فقرات، زاویه صفر درجه با افق است که معادل زاویه ترنسورس ابدامینس (TA) در انسان می باشد.