سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جمال داودی – گروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه زنجان
مریم احمدی – گروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه زنجان

چکیده:

در این کار پژوهشی با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی، تاثیر فشار روی نقطه ی ذوب گزنون در آنسامبل NPT بررسی شده است. انرژی پتانسیل بر هم کنشی بر گزیده شده بین اتهای گزنون که دارای ساختار FCC است، پتانسیل لنارد- جونز می باشد. در طی فرآیند ذوب تغییرات گذار فاز از جامد به مایع برای فشارهای مختلف به خوبی در نمودارهای انرژی و حجم قابل مشاهده است. نتایج شبیه سازی دینامیک مولکولی نشان می دهند که با افزایش فشار نقطه ی ذوب نیز افزایش پیدا می کند.