سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمدحسین پایدار – استادیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمدحسین شریعت – استاد بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر فرایند فعالسازی مکانیکی و شرایط اعمال آن برتغییر فاز تغییر در اندازه ی دانه و ایجاد بی نظمی درساختار ایلمنیت که همگی برروی سرعت انحلال ایلمنیت در اسید سولفوریک موثرند مورد بررسی قرارگرفته اند دراین تحقیق عملیات اسیاکاری با استفاده از یک دستگاه اسیای سایشی و در محدوده زمانی ۱ تا ۳ ساعت انجام پذیرفت تغییرات بوجود امده در ساختار کریستالی ذرات بوسیله انالیز XRD و تغییرات ایجاد شده در اندازه ذرات با استفاده از انالیز SEM بررسی شد میزان انحلال ایلمنیت در اسید سولفوریک به روش تعیین میزان کاهش وزن نمونه قبل و بعد از انحلال و همچنین با استفاده از انالیز جذب اتمی محاسبه گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که فعالسازی مکانیکی با توجه به تغیراتی که در اندازه ذرات سطح ویژه و ساختار کریستالی انها ایجاد می نماید بطور کاملا محسوس سبب افزایش انحلال ایلمنیت در اسید سولفوریک میگردد.