سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام قنبری – واحد پژوهش مواد افزودنی به فرآورده های نفتی – پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
زهرا طاهری ریزی – واحد پژوهش مواد افزودنی به فرآورده های نفتی – پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
علی اصغر خلیلی – واحد پژوهش مواد افزودنی به فرآورده های نفتی – پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
فروزان حاجی علی اکبری – واحد پژوهش مواد افزودنی به فرآورده های نفتی – پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

چکیده:

در این کار تحقیقاتی سه مشتق مختلف از فولرن C 60 با هگزادسیل آمین، استئاریل الکل وگازوییل آیزوماکس با دو روش مختلف تهیه می شوند . این سه مشتق به همراه فولرن C 60 و بسته ی تجارتی ماده افزودنی فولرن دار به بنزین برای ارزیابی تاثیر بر کاهش مصرف سوخت در خودروی پژوی ٤٠٥ مورد آزمایش قرار می گیر ند . بر طبق نتایج تست های استاندارد هم فولرن و هم بسته ماده افزودنی بهبنزین در کاهش مصرف بنزین موثرند . در میان مشتقات تهیه شده فولرن مشتق هگزادسیل آمین بیشترین تاثیر بر کاهش مصرف سوخت را نشان می دهد . در بخش دیگری از این پروژه تاثیراستفاده ازمواد افزودنی فولرن دار در بنزین بر تولید آلاینده های منتشره از اگزوز مورد بررسی قرار می گیرد . ازجمله آلاینده های مورد اندازه گیری می توان از مواردی مانند : CO ، CO 2 ، NO ، NO 2 ، N HC ،H 2 CO ،C 3 H 6 ،C 2 H 6 ،C 2 H 4 ،C 2 H 2 ،CH 4 NO x نام برد . با بررسی نتایج این آزمون ها مشخص می شود که نه تنها سوخت حاوی فولرن همانند سوخت حاوی افزودنی تجارتی باعث کاهش آلاینده های منتشر شده از اگزوز خودرو می شود بلکه در برخی از موارد نیز بهتر از آن عمل می کند .