سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بیژن عربلو – کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن
مسعود منجزی – دکترای استخراج معدن، دانشگاه بنارس هندوستان، عضو هیت علمی دانشگاه تر
داریوش کاوه آهنگران – دکترای استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، عضو هیئ

چکیده:

بعنوان یک اصل کلی در عملیات حفاری سیال حفاری (فشار چاه)، باید از فشار سازند بیشتر واز مقاومت سنگ کمتر باشد. در صورت اعمال فشار نامناسب شکست های القائی در دیواره چاه به وجود آمده که موجب به بار آمدن خسارتهای زیادی از قبیل هرزوی سیال حفاری و گیر کردن رشته حفاری می شود ؛ همچنین در یک گروه سازند هم فشار، احتمال حفاری با قطرهای مختلف وجود دارد. در این تحقیق تاثیر قطرهای مختلف بر فشار چاه و نقش فشار چاه در ایجاد شکستگی دیواره چاه در میدان نفتی اهواز بررسی و فشار محاسبه شده مناسب تشخیص داده شد.