سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مریم حفار اردستانی – پژوهشگر موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
الهه مهربانیان – پژوهشگر موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که در سالهای اخیر توجه سیاستگذاران کشاورزی را به خود جلب نموده است ارتباط بین قیمت تضمینی و میزان صادرات محصولات مشمول قانون تضمین خرید می باشد. همانطور که می دانیم قیمت عمده فروشی محصول یکی از عوامل موثر بر عرضه صادرات آن است . لذا فرض بر این است که قیمت تضمینی برخی محصولات صادراتی که به عنوان قیمت کف بر تعیین قیمت عمده فروشی آنها تاثیر گذار است، از عوامل موثر بر صادرات ، محسوب می شود. به عبارتی در مورد محصولات مهم صادراتی ممکن است این عامل با فرض ثابت بودن سایر شرایط ، هزینه محصول صادراتی را افزایش داده و باعث کاهش میزان صادرات گردد.