سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نسترن منصور – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، تهران
روح الله کریمزاده سورشجانی – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

در این کار نتایج عددی پراش ماسکهای میکرونی برای ایجاد ساختارهای سطحی روی مواد به وسیله تابش لیزرهای تپی مورد بررسی قرار می گیرد . برای پراش نور لیزر از فرمول ریلی – سامرفیلد ) ) Rayleigh-Sommerfeld و برای کندگی مواد از مدل آرینیوس (Arrhenius) استفاده شده است و نتایج ساختارهای ایجاد شده در سیلیکون با ماسکهایی با ابعا د ۱۰×۱۰μm 2 و ۲۰×۲۰μm 2 و ۳۰×۳۰μm 2 و ۵۰×۵۰μm 2 ارائه خواهد شد .