سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد یارنیا – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
حسین ح حیدری شریف آباد – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سید ابوالحسن هاشمی دزفولی – دانشگاه شهید چمران اهواز
فرخ رحیم زاده خوبی – دانشگاه تبریز

چکیده:

در گیاهانی که در معرض شوری قرار می گیرند ارتباط خاصی بین انباشته شدن برخی ترکیبات آلی ریز مولکول که در تنظیم و تعدیل فشار اسمزی سلول در شرایط تنش نقش دارند وجود دارد. به منظور بررسی انباشتگی برخی از ترکیبات ب روی روابط آبی ارقام یونجه آزمایشی با چهاررقم سیستان و ب لوچشتان گلستان، فانو و همدانی محلی اهر در شرایط گ لخانه با سه ترکار در پنج سطح شامل صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ میلی مولار تحت شرایط آبکشت و با استفاده از محلول غذایی هوگلند انجام شد.