سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوراله کثیری – آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرایند به کمک کامپیوتر، دانشکده مهندسی ش
علیرضا حسینی – آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرایند به کمک کامپیوتر، دانشکده مهندسی ش
مهتاب مقدم – آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرایند به کمک کامپیوتر، دانشکده مهندسی ش

چکیده:

امروزه مدلهای شبیه ساز کامپیوتری به عنوان ابزاری انعطاف پذیر، ارزان و دقیق جهت مطالعه واحدهای فرایندی از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته اند. در این تحقیق ابتدا بخش سنتز یک واحد تولید آمونیک در یک بستر نرم افزاری مناسب شبیه سازی گشته و بعد از تائید ان با استفاده از مقایسه با داده های طراحی موجود، از ان بعنوان ابزاری برای بررسی تاثیرپذیری محصول تولیدی آمونیاک از متغیرهای عملیاتی نظیر دما، فشار و اثر توزیع کاتالیست و بسترهای راکتور بر فرایند تولید محصول، استفاده گشته است.