سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حبیب لطفی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد تبریز

چکیده:

از آنجا که بازارهای مالی و توسعه آنها نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می نمایند؛ لذا مطالعه در خصوص این بازارها و عوامل تاثیرگذار بر متغیرهای آن می تواند نتایج مفیدی جهت برنامه ریزی و حصول به اهداف کلان مورد نظر به همراه داشته باشد.بازار بورس اوراق بهادار به عنوان زیر مجموعه بازار سرمایه و نهادی جهت تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی فعالیت می نماید. در این بازار خریداران سهام (سرمایه گذاران) به منظور کسب سود به فعالیت می پردازند. از جمله معیارهایی که خریداران سهام به آن توجه دارند؛ قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار می باشد.از طرفی عوامل مختلفی بر قیمت سهام شرکت ها تاثیر می گذارند. از جمله این عوامل می توان به متغیرهای کلان اقتصادی اشاره کرد. روشن شدن میزان و جهت تاثیر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت سهام, می تواند مدیران شرکتهای فعال در بورس و همچنین سرمایه گذاران در بورس را یاری نماید.در تحقیق حاضر تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای (( نرخ تورم )) , (( نرخ ارز )) , (( صادرات غیر نفتی )) ,(( پرداخت های عمرانی دولت )) و (( پرداخت های جاری دولت )) بر شاخص کل قیمت سهام بررسی شده است.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد در ایران متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت سهام اثر گذاشته و ارتباط معنی داری بین این متغیرها و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. بطوریکه بین برخی از متغیرهای کلان با شاخص کل قیمت سهام همبستگی مثبت و بین برخی دیگر از متغیرهای کلان با شاخص کل قیمت سهام همبستگی منفی وجود دارد.