سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل احمدی – کارشناس ارشد شرکت ایران خودرو
سید سعید نوری خراسانی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مرآتیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فوم پلی‌اورتان از واکنش دی یا پلی‌هیدروکسیل با دی یا پلی‌ایزوسیانات بهمراه آب، کاتالیزورها، سورفکتانت، و عامل دمنده بوجود می‌آید. عوامل بسیاری ازجمله هیدروکسیل، ایزوسیانات، آب، کاتالیزورها، سورفکتانت، عامل دمنده، دما، سرعت همزن و… در تشکیل این فومها نقش ایفا می‌کنند. از این فومها در صنایع پزشکی، بسته‌بندی، هوائی، برق، نظامی، خودرو، عایقهای تبریدی، پوشاک و … استفاده می‌شود. در این تحقیق با تغییر درصد عوامل سازنده فوم به بررسی تاثیرات آنها بر تشکیل فوم پرداخته شده است. انتخاب نسبت مناسب بین عوامل مذکور بر خواص نهائی فوم تاثیر می‌گذارد. که به اجمال در مبحث بحث و نتیجه‌گیری آمده است.