سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق فاضل – کارشناس ارشد مهندسی برق سازمان صنایع هوافضا
علی پیروی – دانشیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

چکیده : امروزه با پیشرفت سریع تکنولوژی، شاهد هستیم که هرروز سیستمهای الکترونیکی مجتمع تر و ماژولارتر، با قابلیت اطمینان و مشخصات عملکردی بهتری به بازارعرضه می شوند .
اماارزیابی کمی میزان رشدشاخص های قابلیت اطمینان، قابلیت تعمیر و قابلیت دسترسی، برای جایگزینی سیستم های قدیمی با سیستم های مجتمع، از اهمیت زیادی برخودار است . در این مقاله نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه میزان رشد شاخص های قابلیت اطمینان , تعمیرپذیری و قابلیت دسترسی یک نوع سیستم قدیمی کنترل آتش ,١ که با جایگزین کردن یک سیستم مجتمع و پیشرفته به جای آن حاصل شده است، ارائه شده و روش های ارزیابی این کمیت ها تشریح می شوند . مطالعات حاضر علاوه بر جنبه های علمی , کاربردی بوده و توجه به نتایج به دست آمده در این مقاله می تواند باعث رشد قابلیت اطمینان وکاهش هزینه های تعمیرونگهداری بسیاری از سیستم های الکترونیکی مشابه , که در صنایع هوایی , برق , نفت و سایر صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرند , شود .