سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

یعقوب حسینی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک آب دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه ترب

چکیده:

متوسط عملکرد تولید مرکبات در کشور حدود ۱۶/۵ تن در هکتار می باشد در حالیکه متوسط تولید جهانی مرکبات بین ۵۰-۲۵ تن در هکتار ذکر شده است (۱) . استان هرمزگان با تولید ۲۷۰۵۰۰ تن و سطح زیر کشت ۱۶۹۰۵ هکتار لیموترش بارور و ۲۳۸۱ هکتار نهال لیمو یکی از استانهای عمده تولید کننده لیموترش کشور است و دارای مقام نخست می باشد. از طرف دیگر با توجه به شرایط خاک های ایران به خصوص در جنوب که شدیدا آهکی و دارای pH بالا می باشد تصور عمومی بر این است که عناصر غذایی به خصوص عناصر میکرو به میزان لازم به صورت قابل استفاده برای استفاده گیاه در خاک وجود ندارد. به نظر میرسد اضافه کردن عناصر میکرو از منبع سولفاتی آنها به خاک نیز به دلیل PH بالای این خاکها و رسوب این عناصر به صورت هیدروکسید چندان مفید واقع نمی شود. بنابراین در این آزمایش عناصر غذایی میکرو از طریق محلول پاشی در اختیار گیاه قرار داده شد.