سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
زهرا ملائی – دانش آموخته کارشناسی ارشد – بخش مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
منصور تقوایی – عضو هیئت علمی بخش زراعت – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:
خاک های مناطق خشک و نیمه خشک از نظر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک با سایر مناطق متفاوت و خود جزو عوامل تنش زا محسوب می شوند. مرحله جوانه زنی یکی از حساس ترین مراحل رشد گیاه به تنش های محیطی است. اگر گیاه بتواند در این مرحله تنش را تحمل کند، می تواند مراحل بعدی رشد را طی کند. استبرق یکی از گونه های گیاهی ارزشمند در عرصه های منابع طبیعی و بیابان محسوب می شود. توجه به مواردی چون نیاز های اکولوژیکی پایین گیاه، کاربرد آن در جلوگیری از فرسایش خاک ، استفاده از الیاف این گیاه در نساجی و کاربرد های آن در صنایع لاستیک سازی و دارویی، اهمیت این گیاه را از لحاظ کشت و تکثیر صد چندان می کند. ه منظور بررسی اثر محیط کشت بر جوانه زنی بذر استبرق آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در شرایط گلدانی و فضای باز با چهار تکرار انجام شد. تیمار محیط کشت در ۴ سطح (خاک منطقه، خاک منطقه + پرلایت، خاک منطقه+ پرلایت+ ماسه بادی، خاک منطقه + ماسه بادی) در نظر گرفته شد. درصد سبز، درصد بوته میری، تعداد برگ، طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک برگ بطور معنی داری تحت تاثیر محیط کشت قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین درصد سبز مربوط به سطح ۳ محیط کشت (خاک منطقه+ پرلایت+ ماسه بادی) است و در طول ریشه چه سطح ۲ (خاک منطقه + پرلایت) نسبت به سایر سطوح افزایش داشت.