سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یوسف شفیعیان – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
هومن فخر نبوی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی
محمدهادی موید – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد

چکیده:

خوردگی بین دانه ای نوعی حمله موضعی است که در مرز دانه های فلز به وقوع پیوسته و در نتیجه آن استحکام و قابلیت انعطاف و شکل پذیری فلز از بین می رود. انجام آزمایشات به منظور پیدا کردن زمان حساس شدن بر خوردگی بین دانه ای فولاد زنگ نزن ۳۱۶ در طی چندین مرحله و با انجام آزمایشات مختلف شامل تست های پلاریزاسیون پتانسیواستاتیک و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک صورت پذیرفت. نتایج آزمایشات با استفاده از سیستم نرم افزاری و با رسم نمودارهای پلاریزاسیون Custom Sweep و Current/Voltage-Time گردآوری و ثبت شده است. نتایج آزمایشات مشخص می سازدذ که انجام عملیات حرارتی بر روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ موجب افزایش جریان خوردگی بین دانه ای و کاهش مقاومت به خوردگی بین دانه ای فولاد زنگ نزن ۳۱۶ در مقایسه با حالت As-received می گردد که محدوده زمان بحرانی خوردگی در حالتی که نمونه ها حساس سازی شده اند، در حدود ۴ ساعت می باشد.