سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مه روز نقشینه فرد – دانشکده هنر دانشگاه آزاد یزد
نوید خالصی – عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه آزاد یزد
مریم محبوبی – دانشکده هنر دانشگاه آزاد یزد
نوشین صفی یاری – دانشکده هنر دانشگاه آزاد یزد

چکیده:

همه انچه در صحنه اتفاق می افتد از بازی بازیگر گرفته تا نور طراحی صحنه و لباس تصاویری را می افرینند که مقصود نویسنده یا کارگردان تئاتر را نشان میدهد بنابراین به جز دیالوگ یا عنصر کلام غالب عناصر صحنه تصویری هستند و این تصاویر با وحدت و هماهنگی و هارمونی ای که کارگردان در صحنه به وجودمی اورد معانی و مفاهیم مورد نظر خویش را به تماشاگر منتقل می کند و ازاین رو نقش و اهمیت تصویر طراحی صحنه، لباس و نور در تئاتر مدرن بیش از پیش اهمیت پیدا می کند زیرا امروزه در اغلب نمایشهای مدرن نقش کلام کمتر از عناصر دیگر صحنه مورد تاکید نمایش نامه نویسان و کارگردانان معاصر قرار می گیرد. به این منظور درجهت نشان دادن اهمیت طراحی لباس در تئاترو تاثیر آن بر مخاطر بازی بازیگران و کمک به القای حس نایش طراحی لباس نمایشنامه ژاپنی کانجینچو انتخاب شد که دارای قالبی سنتی با اجرایی مدرن است برای دستیابی به این مهم ابتدا استوری بوردی متشکل از تصاویر لباسهای سنتی ژاپنی تهیه گردید و درنهایت لباسهایی طراحی شد که توسط آنها عنصر فرم و رنگ به یاری کارگردان می اید و ما را به هدفمان که گویایی در عین سادگی است نزدیک می کند چرا که مدرنیسم به دنبال رسیدن به سادگی و شفافیت رئالیسم است.