سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پژمان کاظم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش
فتح الله امی – استادیار – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانی

چکیده:

هدف این مقاله بررسی تاثیر مدل ماده بر شکل نهایی و نتایج بدست امده از شبیه سازی پرتابه شکل یافته انفجاری یا EFP در مقایسه با نتایج تجربی است.مدل های ماده در نظر گرفت ه شده شامل سه مدل جانسون – کوک، اشتنبرگ و زریلی – آرمسترونگ است. نتیج حاصل نشان می دهد که هر سه مدل بالا دارای دقت بسیار خوبی در شبیه سازی EFP می باشند. از میان این مدلها ، نتایج مدل زریلی- آمسترونگ دارای دقت بیشتری در تعیین شکلرتابه و مدل های اشتنبرگ و جانسون – کوک نیز طول پرتابه را با دقت بیشتری نشان می دهند. سرعت بدست آمده از هر سه مدل اختلاف اندکی با مقادیر تجربی دارد.