سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد نعمتی – دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان

چکیده:

متوسط فراوانی های اجزای مختلف بهمن های هوایی که توسط مدل های مختلف اندرکنش ها درونی در انرژی های بالا شبیه سازی شده اند، رفتارهای متفاوتی را به خصوص در انرژی های فوق العاده زیاد نشان می دهند. دلیل این رفتارهای متفاوت شناخت محدود ما در مورد اندرکنش های ذرات در این انرژی ها می باشد. در این مقاله با استفاده از کد CORSIKA ، نسبت تعداد میون ها به الکترون ها و عمق بیشینه بهمن های هوایی توسط مدل های مختلف اندرکنش ها درونی (QGSJET01,QGSJETII SIBYLL 2.1 , DPMJET) در انرژی های (در متن اصلی موجود می باشد) بدست آمده است و در مورد تفاوت نتایج مدل های مختلف بحث شده است.