سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا ابراهیم زاده – عضو هیئت علمی گروه خلاقیت و نوآوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر – عضو هیئت ع

چکیده:

در آغاز هزاره سوم نسل جدیدی از سازمان یادگیرنده پا به عرصه وجود نهاده اند. این سازمان ها ابزارهای جدیدی را برای یادگیری به کار گرفته اند و از ابزارهای نسل پیشین خود نیز با کارایی بهره جسته اند. سازمان های یادگیرنده جدید در دنیای رقابتی امکان توفیق بسیار داشته و قادرند به خوبی ماموریت های خود را محقق سازند. یکی از ابزارهای کارآمد به منظور انتقال و سهیم دانش در سازمان یادگیرنده؛ مدیریت دانش می باشد. دیوید شیرم مدیریت دانشسرا این گونه تعریف می کند : مدیریت آشکار و نظام مند " دانش اساسی" و فرایند های خلق ، جمع اوری ،سازماندهی،پخش و استفاده و بهره برداریمرتبط با ان است که مستلزم انتقال دانش شخصی به دانش شرکت است که بتواند به طور گسترده در سرتاسر سازمان به اشتراک گذاشته شده و احتمالا بن کار برده شود.