سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا سهیلی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت معلم تهران
احسان اله کبیر – بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس
نصراله مقدم – بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله برای نهان نگاری از تبدیل موجک استفاده شده است و داده ها در ناحیه LL3 حوزه تبدیل با استفاده از فرایند کوانتیزاسیون درج شده اند. داده ها با داشتن اندازه قدم کوانتیزاسیون و میانگین دامنه اجزاء فرکانس پایین تصویر و بدون نیاز به تصویر اولیه قابل استخراج هستند. هدف اصلی مقاله بررسی تاثیر مرتبه فیلتر تبدیل موجک، در مقاومت نهان نگاری است. برای این کار، بر روی تصاویر نهان نگاری شده با فیلتر های دابیشس مرتبه های یک، دو و سه پردازشهای مختلفی انجام شده و نتایج حاصل بررسی شده است. این پردازشها عبارتند از: فشرده سازی به روش JPEG ، افزودن نویز گوسی، هموارسازی با فیلتر های میانگین، تغییر تعداد سطوح خاکستری و تغییر اندازه تصویر.