سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی کرمانشاه – دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
حسین مهلوجی – دانشجوی دکترا، مرکز تحقیقات علم و تکنولوژی، دانشگاه ساسکس
ابوالحسن وفایی – استاد تمام دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
رزا هندیجانی – فارغ التحصیل MBA، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله نتیجه مطالعه ای است که طی یک سال و در دو مرحله، در صنعت فولاد ایران انجام شده است. روش مطالعه در هر دو مرحله روش تحقیق کیفی است. مرحله نخست شامل مصاحبه های عمیق با مدیران صنعت فولاد می باشد، که هدف آن تعیین ارتباط دیدگاه مبتنی بر منابع سازمان و نوآوری سازمانی است. از مصاحبه های مرحله نخست به همراه مرور ادبیات، چنین بر می آید که مسئولیت اجتماعی بنگاه در صنعت فولاد ایران در طی ۸ سال (از سال ۱۳۶۸-۶۷) تاثیر عظیمی بر نوآوری در این صنعت داشته است. در مرحله دوم، به بررسی تعاملات پویا میان مسئولیت اجتماعی بنگاه، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی پرداخته شده است. از نتایج حاصل از این مرحله مشخص شد که راهبردهای مسئولیت اجتماعی به توسعه توانمندیهای یادگیری منتهی می شود، که به نوبه خود به نوآوری سازمانی می انجامد.